Gayvoron-Novgorod-seversky road, route Gayvoron-Novgorod-seversky, automobile road