Gayvoron-Poltava road, route Gayvoron-Poltava, automobile road