Gola Wharf-Tokmakov road, route Gola Wharf-Tokmakov, automobile road