Gorodenka-Kostopil road, route Gorodenka-Kostopil, automobile road