Dimitrov-Lokhvytsya road, route Dimitrov-Lokhvytsya, automobile road