Dnepropetrovsk-Khorostkiv road, route Dnepropetrovsk-Khorostkiv, automobile road