Dobromyl-Zymohiria road, route Dobromyl-Zymohiria, automobile road