-dolinskaya-Amvrosiyivka road, route -dolinskaya-Amvrosiyivka, automobile road