Zhovkva-Khorostkiv road, route Zhovkva-Khorostkiv, automobile road