Zalishchyky-Boyarka road, route Zalishchyky-Boyarka, automobile road