Zalishchyky-Dzerzhinsk road, route Zalishchyky-Dzerzhinsk, automobile road