Zaporozhye-Tysmenytsia road, route Zaporozhye-Tysmenytsia, automobile road