Snakes-Zaporozhye road, route Snakes-Zaporozhye, automobile road