Zoloche-Lokhvytsya road, route Zoloche-Lokhvytsya, automobile road