Stone-kashirskiy-Lokhvytsya road, route Stone-kashirskiy-Lokhvytsya, automobile road