Kozyatyn-Mountain road, route Kozyatyn-Mountain, automobile road