Komarno-Mountain road, route Komarno-Mountain, automobile road