Komsomolsk-Stone-kashirskiy road, route Komsomolsk-Stone-kashirskiy, automobile road