Kopychyntsi-Gorlivka road, route Kopychyntsi-Gorlivka, automobile road