Korosten-Mortgage road, route Korosten-Mortgage, automobile road