Korostishiv-Kremenets road, route Korostishiv-Kremenets, automobile road