Lyuboml-Kopychyntsi road, route Lyuboml-Kopychyntsi, automobile road