Bobrovytsya-Gorodenka road, route Bobrovytsya-Gorodenka, automobile road